Joshua Project Nederland

(a Dutch initiative to support JP- Jeffreys Bay and JP-Humansdorp)

(een Nederlands initiatief ter ondersteuning van JP-Jeffreys Bay en JP- Humansdorp)

Omdat we in Nederland het Joshua Project in Jeffreys Bay en Humansdorp een warm hart toedragen en Louis en Erna Tolkamp daar bijna 10 jaar hebben meegewerkt om de kwetsbare kinderen te helpen met MEND (Mentoring, Education, Nurturing en Discipling) is het plan ontstaan om ook in Nederland een stichting Joshua Project op te zetten. Het is de bedoeling dat deze stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) krijgt, zodat sponsorgelden naar deze stichting overgemaakt belasting aftrekbaar zijn.

Er is al een flink bedrag beschikbaar als startkapitaal en de bedoeling is om dat met de nog te genereren sponsorgelden in te zetten voor een gebouw, inventaris en eventueel salaris of
vergoeding voor de lokale medewerkers.